Menu
OUR SERVICE

Website Maintenance

บริการ ดูแลปรับปรุง อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์

สำหรับลูกค้าที่ต้องการให้ เว็บไซต์มีการอัพเดท ปรับปรุง ตลอดเวลา แต่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการแก้เว็บไซต์ หรือไม่มีเวลาดูแลเอง ซึ่งจะช่วยให้ เว็บไซต์ ของท่านมีข้อมูลที่ทันสมัย อัพเดทอยู่เสมอ โดยทีมงาน PhuKetIdea.com จะคอยดูแลรักษา ตรวจสอบระบบ และ ดูแลเว็บไซต์ การอัพเดทข้อมูลต่างๆ ให้เว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ มีความน่าเชื่อถือสำหรับผู้เยี่ยมชม

บริการดูแลปรับปรุงอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์มีดังนี้
  • อัพเดท ปรับปรุง ข้อมูลในเว็บไซต์ และภาพประกอบ
  • ดูแลเว็บไซต์ ให้พร้อมใช้งานเสมอ
  • ป้องกันเว็บไซต์โดนแฮคข้อมูล
  • ป้องกันเว็บไซต์ติดไวรัส
  • แก้ไขปัญหาโดน Google บล็อกเว็บไซต์
  • แบ็คอัพสำรองข้อมูลเว็บไซต์
  • จัดทำ Google Verify เพื่อยืนยันเว็บไซต์ ทำให้เว็บมีอันดับ SEO ใน Google ที่ดีขึ้นด้วย (กรณีสำหรับผู้ชำระราย 6 เดือน)
  • ติดตั้ง Facebook Plugin, Setup Fanpage ในหน้าเว็บไซต์ ติดตั้ง Likebox , Share ไปติดเว็บไซต์ทุกหน้า (กรณีสำหรับผู้ชำระราย 6 ปี)

อัตราค่าบริการราคา Package รับดูแล Fanpage

รายละเอียด ค่าบริการ/เดือน
อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ 1-5 หน้า 500 บาท
อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ 6-10 หน้า 900 บาท
อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ 11-15 หน้า 1,300 บาท
อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ 16-20 หน้า 1,600 บาท
อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ 20-30 หน้า 2,000 บาท
การชำระค่าบริการ
  • - กรณีชำระราย 6 เดือน ส่วนลด 10%
  • - กรณีชำระราย 1 ปี ส่วนลด 15%
เงื่อนไขในการดูแลปรับปรุงอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์