Menu

Printing

Brochure โบรชัวร์ โบร์ชัวร์ แผ่นพับ ภูเก็ต

บริการ ออกแบบโปรชัวร์ ภูเก็ต รับสั่งพิมพ์ โบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว รับทำโบรชัวร์ที่สวยงาม เราเน้นงานโบรชัวร์คุณภาพ ราคาถูก บริการรับงาน ส่งงาน ถึงออฟฟิสของท่าน โบรชัวร์ พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท สีสวยงาม โดยทีมงานกราฟฟิกมืออาชีพ ออกแบบโบรชัวร์ ตามความต้องการลูกค้า

(พิเศษ..ฟรี...ออกแบบทำโบร์ชัวร์)

ราคาสั่งพิมพ์โบร์ชัวร์ ขนาดต่างๆ สอบถามได้ครับ

 • โบรชัวร์ ขนาดต่างๆ (Brochure) 1/3 A4, A5, A4, A3
 • กระดาษอาร์ตมันหรืออาร์ตด้าน
 • ความหน้ากระดาษมี 105, 128, 157, 210, 250, 300 แกรม
 • พิมพ์ออฟเซ็ต 4 สี 2ด้าน หรือ 1ด้าน
 • แผ่นพับแบบ 2 พับ 3 ตอน, 1 พับ 2 ตอน, ไม่พับ

ราคาออกแบบโบร์ชัวร์ เริ่มต้นที่ 500 บาท/หน้า -

โบรชัวร์ A4 แผ่นพับ 2 พับ 3 ตอน
 • กระดาษอาร์ตมันหรืออาร์ตด้าน 157 แกรม
 • พิมพ์ออฟเซ็ต 4สี 2ด้าน
 • ขนาดกางออก A4 21.0 x 29.7 cm
 • พับเป็น 21.0 x 9.9 cm

รายละเอียด ราคา/บาท
จำนวน 1,000 ใบ 5,500 บาท
จำนวน 5,000 ใบ 11,000 บาท
ที่จำนวน 10,000 ใบ 16,500 บาท
โบรชัวร์ A4 แผ่นพับ 1 พับ 2 ตอน
 • กระดาษอาร์ตมันหรืออาร์ตด้าน 157 แกรม
 • พิมพ์ออฟเซ็ต 4สี 2ด้าน
 • ขนาดกางออก A4 21.0 x 29.7 cm
 • พับเป็น 21.0 x 14.8 cm

รายละเอียด ราคา/บาท
จำนวน 1,000 ใบ 5,400 บาท
จำนวน 5,000 ใบ 10,900 บาท
ที่จำนวน 10,000 ใบ 16,400 บาท
โบรชัวร์ A5
 • กระดาษอาร์ตมันหรืออาร์ตด้าน 157 แกรม
 • พิมพ์ออฟเซ็ต 4สี 2ด้าน
 • ขนาด 21.0 x 14.8 cm

รายละเอียด ราคา/บาท
จำนวน 1,000 ใบ 5,200 บาท
จำนวน 5,000 ใบ 10,700 บาท
ที่จำนวน 10,000 ใบ 16,200 บาท
โบรชัวร์ 1/3 A4
 • กระดาษอาร์ตมันหรืออาร์ตด้าน 157 แกรม
 • พิมพ์ออฟเซ็ต 4 สี 2ด้าน
 • ขนาด 21.0 x 9.9 cm

รายละเอียด ราคา/บาท
จำนวน 1,000 ใบ 5,000 บาท
จำนวน 5,000 ใบ 10,500 บาท
ที่จำนวน 10,000 ใบ 16,000 บาท

***บริการรับข้อมูลแบบโบรชัวร์ฟรี***

***ส่งงานโบรชัวร์ฟรี ในเขต อ.เมือง ภูเก็ต ***

ระยะเวลาการออกแบบ 3-5 วันวันทำการ

ระยะเวลาการจัดพิมพ์ 7 วันทำการ หลังจากสรุปแบบโบรชัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลง