Menu
OUR SERVICE

Social Marketing

บริการรับดูแลแฟนเพจ (Fanpage)

การดำเนินธุรกิจในยุคที่มี facebook เป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานของคนทุกกลุ่มใน ปัจจุบัน ธุรกิจควรมี facebook fanpage เป็นตัวช่วยส่วนหนึ่ง ของการนำเสนอสินค้าและบริการ อัพเดท สินค้า อัพเดทราคาสินค้า โพสโปรโมชั่น โพสข่าวสารของธุรกิจ ทำภาพประกอบเนื้อหา เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นสินค้าของธุรกิจของเราเพิ่มขึ้น โดย fanpage ที่ได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ และเข้าใจการจัดการมา ช่วยจัดการแฟนเพจ ของธุรกิจของท่าน ดังนั้น Phuketidea.com จึงได้จัดทำบริการ เพื่อเป็นตัวช่วยในการจัดทำ แฟนเพจ ให้กับธุรกิจของท่าน ด้วยบริการรับดูแล fanpage ตามความต้อง การของท่าน เราจะช่วยโปรโมทสินค้าและบริการ ให้สามารถติดกระแส ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา

สิ่งที่จะได้รับในใช้การบริการดูแล เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Fanpage)
  • จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ
  • อัพเดทสินค้า, อัพเดทราคาสินค้า
  • โพสโปรโมชั่น, โพสข่าวสารของธุรกิจ
  • ทำภาพประกอบเนื้อหาสำหรับโพสต่างๆ
  • จัดทำปรับแต่ โฆษณาใน Facebook Fanpage ตามงบประมาณของลูกค้า
  • จัดทำปรับแต่โฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
  • จัดทำภาพสำหรับใช้ลงโพสโฆษณาต่างๆ
  • ดูแลปรับเปลี่ยนแฟนเพจให้เหมาะสม รองรับการค้นหาของ Google

อัตราค่าบริการราคา Package รับดูแล Fanpage

รายละเอียด ค่าบริการ/เดือน
บริการติดตั้ง Facebook Fanpage ตั้งแต่เริ่มต้น 3,000 บาท
โพสสินค้าและบริการ 6 ครั้ง/เดือน ใน Fanpage 3,000 บาท
โพสสินค้าและบริการ 10 ครั้ง/เดือน ใน Fanpage 4,000 บาท
โพสสินค้าและบริการ 15 ครั้ง/เดือน ใน Fanpage 5,000 บาท
เงื่อนไขการให้บริการ